Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ....

Ορθόδοξα Θέματα: ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ....: …το γράφαμε πριν από λίγο καιρό, αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα επαληθευτεί 100%!!!!! Πριν από μερικές ημέρες επεξεργαστήκαμε ένα ηχητικό...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου