Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Πάπας Φραγκίσκος : Τα RFID τσιπάκια είναι ευλογία ...

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Πάπας Φραγκίσκος : Τα RFID τσιπάκια είναι ευλογία ...: Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση κατά την καθολική "εκκλησία" , ο πάπας Francis, υποστήριξε ξεκάθαρα και τ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου