Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου