Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Agapi en Xristo: Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρείες για να κερδίσου...

Agapi en Xristo: Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρείες για να κερδίσου...: Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρείες για να κερδίσουμε τον Παράδεισο, αλλ' εμείς αυτές τις ευκαιρείες δεν τις δεχόμαστε όλες, τις διώχνο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου