Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Όταν πάη κανείς με τον διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του.Φωτογραφία: Όταν πάη κανείς με τον διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με  πονηριά, δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σωριάση. Το κυριώτερο είναι  να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει! Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει τον Θεό μετο μέρος του. και όταν έχη και λίγη παρρησία στον Θεό, τότε θαύματα γίνονται. Οταν κανείς βαδίζη με το Ευαγγέλιο, δικαιούται την θεία βοήθεια. Βαδίζει με τον Χριστό. Πώς να το κάνουμε; την δικαιούται. Ολη  η βάση εκεί είναι. Άπό 'κει και πέρα να μη φοβάται τίποτε.
 Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο  Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενέργειά μας, και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας, και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σ' εμάς. Η τιμιότης του ανθρώπου είναι το ανώτερο Τιμιόξυλο.
 Άν ένας δεν είναι τίμιος και έχη τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχη τίποτε.
 Ένας και Τιμιόξυλο να μην έχη, αν είναι τίμιος, δέχεται την θεία βοήθεια. και αν έχη και τιμιόξυλο, τότε!!!!!!!!
!!!!!!!


Γεροντας  Παισιος


Όταν πάη κανείς με τον διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. 
Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά, δεν ευδοκιμεί. 
Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σωριάση. 
Το κυριώτερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει! 
Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει τον Θεό μετο μέρος του.
 και όταν έχη και λίγη παρρησία στον Θεό, τότε θαύματα γίνονται.

 Οταν κανείς βαδίζη με το Ευαγγέλιο, δικαιούται την θεία βοήθεια.
 Βαδίζει με τον Χριστό. Πώς να το κάνουμε; την δικαιούται. 
Ολη η βάση εκεί είναι. Άπό 'κει και πέρα να μη φοβάται τίποτε.
Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενέργειά μας, και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας, και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σ' εμάς. 

Η τιμιότης του ανθρώπου είναι το ανώτερο Τιμιόξυλο.
Άν ένας δεν είναι τίμιος και έχη τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχη τίποτε.
Ένας και Τιμιόξυλο να μην έχη, αν είναι τίμιος, δέχεται την θεία βοήθεια. και αν έχη και τιμιόξυλο, τότε!!!!!!!!
!!!!!!!


Γεροντας Παισιος
ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ  7 ΜΑΡ 2013

http://talantoblog.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου