Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Κατάνυξις: ΑΚΡΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΑΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ...

Κατάνυξις: ΑΚΡΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΑΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ...: ΑΚΡΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΑΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Ι. ΣΥΝΟΔ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου