Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

When the pope sought to meet Sts. Paisius and Porphyrius

iframe width 480 height 270 src https://www.youtube.com/embed/knbN7pk89jo frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου