Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

HARVEST OF DESPAIR - The Forgotten Genocide of 1933

iframe width 459 height 344 src https://www.youtube.com/embed/7lyKgeg6qwY frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου