Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

ΜΑΡΞ (ΣΥΝΑΞΗ- ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ) ΚΑΙ ΦΡΟΫΝΤ (ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ)

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΜΑΡΞ (ΣΥΝΑΞΗ- ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ) ΚΑΙ ΦΡΟΫΝΤ (ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ): +ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Θα τα στριμώξουν τα πράγματα. Λοιπόν, αν σου πούν "πίστευε ό,τι θέλεις", αλλά σε βάζουν στο καλάθι το δικ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου