Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Αυτή είναι η επιλογή μου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου