Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

The Forgotten Genocide by Michael Hagopian 1976

iframe width 459 height 344 src https://www.youtube.com/embed/vfabAR8-oL4 frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου