Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Το γεγονός που οδήγησε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό ν...

Έκτακτο Παράρτημα: Το γεγονός που οδήγησε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό ν...: Εκείνες τις δύσκολες στιγμές για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία ο Πατροκοσμάς εμόναζε στην Ι.Μ. Φιλοθέου Αγίου Όρους στην έρημο μακριά α...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου