Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ: ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ: Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π .  Διονυσίου Τάτση ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ στήν ἐποχή µας προσέχουν πρωτίστως τούς πολιτικούς, τούς οἰκονοµολόγους, τού...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου