Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Οἱ τελευταῖες στιγμές τῆς Παναγίας

Έκτακτο Παράρτημα: Οἱ τελευταῖες στιγμές τῆς Παναγίας: Ἰωάννης ὁ Γεωμέτρης   Ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ λοιπόν ἔδειξε στούς Ἀποστόλους, πού ἤδη τό γνώριζαν, τό σύμβολο τῆς ἀναχωρήσεώς...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου