Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΣΤΗΤΩ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΣΧΑ ΙΕΡΟΝ (Στιχηρά του Πάσχα) ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου