Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ε Ι Τ Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου