Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

The Forgotten Genocide - part 1

iframe width 459 height 344 src https://www.youtube.com/embed/B8ea7OnZa2w frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου