Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Για την Στρατευομένη Εκκλησία είτε ο άθεος (αντίχριστος) μαρξισμός είτε η ''δεξιά'' μασωνία είναι το ίδιο πράγμα._


Για την Στρατευομένη Εκκλησία 

είτε ο άθεος (αντίχριστος) μαρξισμός 
είτε η ''δεξιά'' μασωνία είναι το ίδιο πράγμα._
Οι ίδιοι οι όροι "αριστερά - δεξιά" προέρχονται από την ''Γαλλική Επανάσταση'', 
που ήταν έργο των μασώνων.


Γνήσια τέκνα του "διαφωτισμού" και του υλισμού της εσπερίας είναι και τα δυο.
Δεν έχουν καμιά σχέση με την γνήσια ΕΛΛΗΝΙΚΗ και ΟΡΘΟΔΟΞΗ Παράδοση, 
που είναι θεμελιακά ΑΝΤΙ-ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ.[ΡΩΜΑΙΙΚΟ].


Κοινή συνισταμένη τους είναι η αποθέωση της οικονομίας, 

η θεώρηση του ανθρωπίνου όντος, ως "οικονομικής" μονάδας, 
ως ''HOMO ECONOMICUS.''

Οι έννοιες ΠΑΤΡΙΔΑ, ΓΕΝΟΣ, ΕΘΝΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ κ.λ.π. κ.λ.π. δεν σημαίνουν τίποτα για δαύτους.
Απλά τις χρησιμοποιούν για ψηφοθηρικούς λόγους, όποτε τους βολεύει.


Γνήσια ιδεολογικά τέκνα της εσπερίας είναι και οι μεν και οι δε.


«Θἄρθη πρῶτα ἕνα ψευτορωμαίϊκο· νὰ μὴ τὸ πιστέψετε· θὰ φύγη πίσω».
(†Ἄγιος Κοσμᾶς ὁ Αἱτωλός)


Ευάγγελος Χ.Ο.  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου