Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

The Church In Putin s Eyes

iframe width 480 height 270 src https://www.youtube.com/embed/7WLnSCYxyUE frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου