Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Ray Comfort on Movie Star s Death

iframe width 480 height 270 src https://www.youtube.com/embed/aVZ_esm9ZYI frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου