Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Saint Irene Chrysovalantou Resource Page

MYSTAGOGY: Saint Irene Chrysovalantou Resource Page: Verses Of old you lived peacefully Irene, And now you dwell where peace abounds. The Life of Saint Irene Chrysovalantou St. Irene Chrys...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου