Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

RIP - Aaron Russo NWO Interview and final wordsiframe width 459 height 344 src https://www.youtube.com/embed/EvfoRIHxd8M frameborder 0 allowfullscreen> /iframe> http://www.facebook.com/44connected
Aaron Russo's interview on the Elite and their New World Order
Aaron
Russo (February 14, 1943--August 24, 2007) was an American
entertainment businessman, film producer and director, and political
activist. He was best known for producing such movies as Trading Places,
Wise Guys, and The Rose. Later in life, he created various
Libertarian-leaning political documentaries including Mad as Hell and
America: Freedom to Fascism. After a six-year battle with bladder
cancer, Russo died on August 24, 2007.
****************************************


­******************
FAIR USE-
"Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for
purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a
use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or
personal use tips the balance in favor of fair use."

Full CREDIT goes To The Owner/Label

Produced by 44Connected
Lee Watts Ashton Under Lyne

Animation
http://www.youtube.com/watch?v=BIbE2Q...

Audio by Aaron Russo
****************************************
­*************************
666
MK-Ultra CIA NSA police state nwo zionism jahbulon jay-z lady gaga
economy banks finance war ww2 ww3 iraq afghanistan symbolism TV music
film movies games celebrity freemason 300 council of foreign relations
skull bones bohemian club illuminati rap secret societies 2012 free new
world order annunaki david icke zecharia sitchen nibiru mayan bible
prophecy politics bush blair obama usa uk planet-x eris ub313 Zeitgeist
Michael jackson hollywood tv propaganda bilderberg trilateral conspiracy
alex jones ventura foreign relations zecharia sitchen banks finance ufo
aliens OVNIS Conspirations Gouvernementales Solar System World
Mysteries New Technologies Secret Weapons Galaxies Universe Stars ★
Planets ★ Black Holes ★ Scientifiques ★ Mystères du Monde Roswell
Religions Free Energy jared lee loughner Nikola Tesla Contact EBE
Franc-Maçonnerie Bohemian Club Antéchrist 666 Blue Beam Project HAARP
Project 2012 Media Manipulation Nazca Lines Nephilim Gods Dieu Bible
Coran Torah Space Dimensions Grey Aliens Reptilians Nordics Insectoïds
MHD Propulsion ADN DNA Manipulation Cosmic Relativity of Time Cosmology
Astronomy Astrophysics Hubble Space Telescope 21 Décembre 2012 Mayan
Calendar End of World Craft Doomsday dna upgrade Révélations Divulgation
Disclosure Dossiers Secrets X-Files Bloodlines Babylonians Return of
the Gods Starchild Skull 11 Nouvel Odre Mondial Satan Dajjal Egyptians
Sumerians Hieroglyphics Pyramids Atlantide Archeology Spacecraft
Mothership Time Travel Vortex Truth Vérité Paranormal Surnaturel
Fantômes Poltergeist Inexpliqué Unexplained Phenomena Bermuda Triangle
Invasion NDE Occulte Power Telepathy Telekinesis Brain Power Voyage
Astral Faith Contacté Abducté Abduction Enlèvements Petits Gris
Expériences SETI Zone 51 Area 51 Dreamland Nevada UFO Disclosure Ancient
Aliens Ancient Astronauts Anakim Anannage Rephaim Cherubim Elohims
Seraphim Zazzummin Giants Djinns Titans Fallen Angels Watchers Sons of
Zadok Sons of Seth Uranids Cyclopeans Prometheans Olympians Asuras
Elects Fomorians Gibborim Necromancers Rayless Ones Bent Ones funny fail
ufo justin beiber x-factor Dogons Dagons Amaraka Nagas Naddreds
Rakshasas Nagayunas Dragon Kings Urshu Brotherhood of the Snake alien
experiment music anti nwo illuminati

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου