Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

UN


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου