Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Αλήθεια Και Μόνο Αλήθεια: Manuel V. Voloudakis - Ποια είναι η Greenpeace;

Αλήθεια Και Μόνο Αλήθεια: Manuel V. Voloudakis - Ποια είναι η Greenpeace;: Ποια είναι η Greenpeace; 12.10.14  - Manuel V. Voloudakis Μετά από σχεδόν 50 χρόνια συνεργασίας, η Lego αναγκάστηκε να «σπάσε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου