Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Με τον μάγο στην Κόλαση (Αγίου Κοσμά Αιτωλού)

Έκτακτο Παράρτημα: Με τον μάγο στην Κόλαση (Αγίου Κοσμά Αιτωλού): Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός αναφέρει σε μία διδαχή του: «Ήταν ένας άνθρωπος, το όνομα του Ιουλιανός , αναγνώστης της Μεγάλης Εκκλησ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου