Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Aγία Σοφία! Νενίκηκά σε, Σολομών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου