Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Κάθε νύκτα κάμε κριτικήν το πώς διήλθες την ημέραν...

Elder Ephraim Arizona - Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας: Κάθε νύκτα κάμε κριτικήν το πώς διήλθες την ημέραν...: Κάθε νύκτα κάμε κριτικήν το πώς διήλθες την ημέραν, και το πρωϊ, πως επέρασεν η νύκτα, ώστε να ηξεύρης τι ταμείον έχει η ψυχή σου, και α...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου