Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ: ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ: ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ: Ἐκ παραδόσεως γνωρίζουμε πώς ὄλοι οἱ Χριστιανοί ἔχουν κάποιον Ἄγιο προστάτη τους. Σέ προσωπικό ἐπίπεδο ὔστερα ἀπό 35 χρόνια ζωῆς διαπίστω...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου