Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

S O S ! Παγκόσμιο σχέδιο υποδούλωσης! Πληρωμές με το ίδιο μας το χέρι αντί για κάρτα! Φλέβα καί μάτι: πρόδρομοι τοῦ χαράγματος στό χέρι καί στό μέτωπο! (2 ΒΙΝΤΕΟ)

Παγκόσμιο σχέδιο ὑποδούλωσης!
Πληρωμές μέ τό ἴδιο μας τό χέρι 
ἀντί γιά κάρτα!
Φλέβα καί μάτι:
Πρόδρομοι τοῦ χαράγματος
στό χέρι καί στό μέτωπο!
(2 βίντεο) 

 

"ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι

εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα"

(Ἀποκ. 13, 17)
Ἀφιερωμένο γιά πολλοστή φορά σέ ὅσους κοιμοῦνται ὄρθιοι
(ἤ ἔχουν ἄλλους λόγους καί παραπλανοῦν τόν κόσμο...).
Ἐπίσης καί σέ ὅσους ἔχουν καταπιεῖ τόν λοστό
καί δέν βγάζουν ἄχνα περί κάρτας πολίτη
καί ὑποχρεωτικῶν τσιπαρισμένων πιστωτικῶν καρτῶν.


Ἐπίσης καί σέ ὅσους παραλείπουν ἀθεολογήτως
νά ἀναφερθοῦν:
στά ρηθέντα τῶν Ἁγίων, στό χάραγμα, τό 666, τόν Ἀντίχριστο,
τήν ἀπώλεια Χάριτος,
τήν ἀπώλεια τῆς σφραγίδας τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος,
μιλᾶνε γιά "πολιτικοοικονομικές ἐλευθερίες"
καί ὄχι γιά τήν μετάλλαξη τῆς θεόσδοτης φύσεως
τοῦ ἀνθρώπου
 ἀπό ἔμψυχη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ σέ ρομπότ δεδομένων
καί γιά τήν διαγραφή ἀπό τό Βιβλίο τῆς Ζωῆς,
...
μόνο τίς τελευταῖες ἡμέρες πού τρέχουν τά γεγονότα ταχέως


κι ἐπειδή λαμβάνουμε ὑπόψιν τά ρηθέντα τῶν Ἁγίων
 σχετικά μέ τό θέμα,
 τά γεγονότα καί μιλᾶμε μέ ἀποδείξεις, ΕΓΚΑΙΡΩΣ,
σᾶς ἔχουμε παρουσιάσει τά ἑξῆς ἄρθρα:Παραταῦτα, κάποιοι (ρασοφόροι καί λαϊκοί) 

ἀκόμα ἀναρωτιοῦνται ἀφελῶς


"ἄν θά ἔχει τσιπάκι ἡ κάρτα-πολίτη" καί ἄν ἔχει τό 666 τό τσίπ


καί παραπλανοῦν τόν κόσμο...
καί συνεχίζουμε...

Mᾶς προετοιμάζουν γιά τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου

ἐπάνω στό σῶμα μας!

Το ψηφιακό νόμισμα οδηγεί στις συναλλαγές με την Κάρτα του Πολίτη, την οποία υμνεί ο πρώην ΥΠΟΙΚ. Στην συνέχεια ενδεχόμενα οδηγηθούμε σε πληρωμές με βιοτσίπ ή ακόμα καλύτερα με τα αγγεία που βρίσκονται στο χέρι μας!
Είναι το λεγόμενο «vein scanning – σάρωση φλέβας».

Το χέρι μας λοιπόν σκληρός δίσκος με όλα τα στοιχεία μας μέσα, τα οποία θα είναι αποθηκευμένα σε αρχεία τους κράτους αλλά και απόλυτα προσβάσιμα σε χάκερς. Ο Μεγάλος Αδελφός θα γνωρίζει τα πάντα για σένα. Η απόλυτη χούντα, ενώ στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε για το χάραγμα υποταγής στο σκότος (χέρι, μέτωπο).

Υπερβολικό; Η τεχνολογία προχωράει και επιδιώκει την απόλυτη σκλαβιά για τους ανθρώπους! Το χρήμα είναι το μέσο!

Δείτε λοιπόν τα παρακάτω βίντεο:

Παγκόσμιο σχέδιο υποδούλωσης: Πληρωμές με το ίδιο μας το χέρι αντί για κάρτα (ΒΙΝΤΕΟ)

handscan
Το ψηφιακό νόμισμα οδηγεί στις συναλλαγές με την Κάρτα του Πολίτη, την οποία υμνεί ο πρώην ΥΠΟΙΚ. Στην συνέχεια ενδεχόμενα οδηγηθούμε σε πληρωμές με βιοτσίπ ή ακόμα καλύτερα με τα αγγεία που βρίσκονται στο χέρι μας!
Είναι το λεγόμενο «vein scanning  – σάρωση φλέβας».
Το χέρι μας λοιπόν σκληρός δίσκος με όλα τα στοιχεία μας μέσα, τα οποία θα είναι αποθηκευμένα σε αρχεία τους κράτους αλλά και απόλυτα προσβάσιμα σε χάκερς. Ο Μεγάλος Αδελφός θα γνωρίζει τα πάντα για σένα. Η απόλυτη χούντα, ενώ στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε για το χάραγμα υποταγής στο σκότος (χέρι, μέτωπο).
Υπερβολικό; Η τεχνολογία προχωράει και επιδιώκει την απόλυτη σκλαβιά για τους ανθρώπους! Το χρήμα είναι το μέσο! Δείτε λοιπόν τα παρακάτω βίντεο:
- See more at: http://www.pygmi.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%88%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC/#sthash.CORNs8HO.dpuf

Παγκόσμιο σχέδιο υποδούλωσης: Πληρωμές με το ίδιο μας το χέρι αντί για κάρτα (ΒΙΝΤΕΟ)

handscan
Το ψηφιακό νόμισμα οδηγεί στις συναλλαγές με την Κάρτα του Πολίτη, την οποία υμνεί ο πρώην ΥΠΟΙΚ. Στην συνέχεια ενδεχόμενα οδηγηθούμε σε πληρωμές με βιοτσίπ ή ακόμα καλύτερα με τα αγγεία που βρίσκονται στο χέρι μας!
Είναι το λεγόμενο «vein scanning  – σάρωση φλέβας».
Το χέρι μας λοιπόν σκληρός δίσκος με όλα τα στοιχεία μας μέσα, τα οποία θα είναι αποθηκευμένα σε αρχεία τους κράτους αλλά και απόλυτα προσβάσιμα σε χάκερς. Ο Μεγάλος Αδελφός θα γνωρίζει τα πάντα για σένα. Η απόλυτη χούντα, ενώ στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε για το χάραγμα υποταγής στο σκότος (χέρι, μέτωπο).
Υπερβολικό; Η τεχνολογία προχωράει και επιδιώκει την απόλυτη σκλαβιά για τους ανθρώπους! Το χρήμα είναι το μέσο! Δείτε λοιπόν τα παρακάτω βίντεο:
- See more at: http://www.pygmi.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%88%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC/#sthash.9lkEvwM4.dpuf
Το ψηφιακό νόμισμα οδηγεί στις συναλλαγές με την Κάρτα του Πολίτη, την οποία υμνεί ο πρώην ΥΠΟΙΚ. Στην συνέχεια ενδεχόμενα οδηγηθούμε σε πληρωμές με βιοτσίπ ή ακόμα καλύτερα με τα αγγεία που βρίσκονται στο χέρι μας!

Είναι το λεγόμενο «vein scanning – σάρωση φλέβας».

Το χέρι μας λοιπόν σκληρός δίσκος με όλα τα στοιχεία μας μέσα, τα οποία θα είναι αποθηκευμένα σε αρχεία τους κράτους αλλά και απόλυτα προσβάσιμα σε χάκερς. Ο Μεγάλος Αδελφός θα γνωρίζει τα πάντα για σένα. Η απόλυτη χούντα, ενώ στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε για το χάραγμα υποταγής στο σκότος (χέρι, μέτωπο).

Υπερβολικό; Η τεχνολογία προχωράει και επιδιώκει την απόλυτη σκλαβιά για τους ανθρώπους! Το χρήμα είναι το μέσο! Δείτε λοιπόν τα παρακάτω βίντεο: - See more at: http://www.diadrastika.com/2015/07/xaragma-pliromes-me-to-xeri-anti-gia-karta.html#sthash.vse1wWvj.dpuf

Παγκόσμιο σχέδιο υποδούλωσης: Πληρωμές με το ίδιο μας το χέρι αντί για κάρτα (ΒΙΝΤΕΟ)Το ψηφιακό νόμισμα οδηγεί στις συναλλαγές με την Κάρτα του Πολίτη, την οποία υμνεί ο πρώην ΥΠΟΙΚ. Στην συνέχεια ενδεχόμενα οδηγηθούμε σε πληρωμές με βιοτσίπ ή ακόμα καλύτερα με τα αγγεία που βρίσκονται στο χέρι μας!

Είναι το λεγόμενο «vein scanning – σάρωση φλέβας».

Το χέρι μας λοιπόν σκληρός δίσκος με όλα τα στοιχεία μας μέσα, τα οποία θα είναι αποθηκευμένα σε αρχεία τους κράτους αλλά και απόλυτα προσβάσιμα σε χάκερς. Ο Μεγάλος Αδελφός θα γνωρίζει τα πάντα για σένα. Η απόλυτη χούντα, ενώ στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε για το χάραγμα υποταγής στο σκότος (χέρι, μέτωπο).

Υπερβολικό; Η τεχνολογία προχωράει και επιδιώκει την απόλυτη σκλαβιά για τους ανθρώπους! Το χρήμα είναι το μέσο! Δείτε λοιπόν τα παρακάτω βίντεο:
- See more at: http://www.diadrastika.com/2015/07/xaragma-pliromes-me-to-xeri-anti-gia-karta.html#sthash.vse1wWvj.dpuf

Παγκόσμιο σχέδιο υποδούλωσης: Πληρωμές με το ίδιο μας το χέρι αντί για κάρτα (ΒΙΝΤΕΟ)Το ψηφιακό νόμισμα οδηγεί στις συναλλαγές με την Κάρτα του Πολίτη, την οποία υμνεί ο πρώην ΥΠΟΙΚ. Στην συνέχεια ενδεχόμενα οδηγηθούμε σε πληρωμές με βιοτσίπ ή ακόμα καλύτερα με τα αγγεία που βρίσκονται στο χέρι μας!

Είναι το λεγόμενο «vein scanning – σάρωση φλέβας».

Το χέρι μας λοιπόν σκληρός δίσκος με όλα τα στοιχεία μας μέσα, τα οποία θα είναι αποθηκευμένα σε αρχεία τους κράτους αλλά και απόλυτα προσβάσιμα σε χάκερς. Ο Μεγάλος Αδελφός θα γνωρίζει τα πάντα για σένα. Η απόλυτη χούντα, ενώ στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε για το χάραγμα υποταγής στο σκότος (χέρι, μέτωπο).

Υπερβολικό; Η τεχνολογία προχωράει και επιδιώκει την απόλυτη σκλαβιά για τους ανθρώπους! Το χρήμα είναι το μέσο! Δείτε λοιπόν τα παρακάτω βίντεο:
- See more at: http://www.diadrastika.com/2015/07/xaragma-pliromes-me-to-xeri-anti-gia-karta.html#sthash.vse1wWvj.dpuf

Παγκόσμιο σχέδιο υποδούλωσης: Πληρωμές με το ίδιο μας το χέρι αντί για κάρτα (ΒΙΝΤΕΟ)Το ψηφιακό νόμισμα οδηγεί στις συναλλαγές με την Κάρτα του Πολίτη, την οποία υμνεί ο πρώην ΥΠΟΙΚ. Στην συνέχεια ενδεχόμενα οδηγηθούμε σε πληρωμές με βιοτσίπ ή ακόμα καλύτερα με τα αγγεία που βρίσκονται στο χέρι μας!

Είναι το λεγόμενο «vein scanning – σάρωση φλέβας».

Το χέρι μας λοιπόν σκληρός δίσκος με όλα τα στοιχεία μας μέσα, τα οποία θα είναι αποθηκευμένα σε αρχεία τους κράτους αλλά και απόλυτα προσβάσιμα σε χάκερς. Ο Μεγάλος Αδελφός θα γνωρίζει τα πάντα για σένα. Η απόλυτη χούντα, ενώ στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε για το χάραγμα υποταγής στο σκότος (χέρι, μέτωπο).

Υπερβολικό; Η τεχνολογία προχωράει και επιδιώκει την απόλυτη σκλαβιά για τους ανθρώπους! Το χρήμα είναι το μέσο! Δείτε λοιπόν τα παρακάτω βίντεο:
- See more at: http://www.diadrastika.com/2015/07/xaragma-pliromes-me-to-xeri-anti-gia-karta.html#sthash.vse1wWvj.dpuf
Πηγή: http://www.diadrastika.com/2015/07/xaragma-pliromes-me-to-xeri-anti-gia-karta.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου