Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

eirv16n05-19890127_032-davison_l_budhoo.pdf

eirv16n05-19890127_032-davison_l_budhoo.pdf         

“Σήμερα παραιτούμαι από το προσωπικό του ΔΝΤ, ύστερα από δώδεκα
χρόνια στο εξωτερικό, ως αξιωματούχος του «Ταμείου» – κατά τη διάρκεια
των οποίων, με όπλα τα δηλητηριώδη φάρμακα σας και τα τεχνάσματα σας,
εφορμούσα σαν αρπακτικό γεράκι εναντίον των κυβερνήσεων και των λοιπών
λαών της Λατινικής Αμερικής.

Για μένα, η παραίτηση μου είναι μία
ανεκτίμητη απελευθέρωση – επειδή με αυτόν τον τρόπο κάνω το πρώτο μεγάλο
βήμα που θα μου επιτρέψει να ελπίζω ότι, θα μπορέσω να ξεπλύνω τα χέρια
μου από αυτό που στα μάτια μου είναι το αίμα εκατομμυρίων φτωχών και
πεινασμένων ανθρώπων. Ξέρετε, το αίμα είναι τόσο πολύ που κυλάει σε
ποτάμια ενώ, όταν στεγνώνει, σχηματίζει επάνω μου κρούστα. Μερικές φορές
αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει αρκετό σαπούνι σε ολόκληρο τον κόσμο, για να
καθαριστώ από όλα όσα έκανα στο όνομα σας” (Davison Budhoo, μεγάλο
στέλεχος του ΔΝΤ).

http://www.larouchepub.com/eiw...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου