Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Aaron Russo - America Freedom to Fascism MULTI SUB

iframe width 480 height 270 src https://www.youtube.com/embed/oi7o_UCsD_g frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου