Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Αγιοτόπια: Θεραπεία της θλίψης ~ Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτ...

Αγιοτόπια: Θεραπεία της θλίψης ~ Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτ...: Πώς φεύγει η ανασφάλεια, η απελπισία, η κατάθλιψη Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης  Ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τον καταθλιπτικό ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου