Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης: Όπου αγάπη, εκεί ελευθερία

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης:
Όπου αγάπη, εκεί ελευθερία
Εάν από εδώ δεν ενωθούμε με το Θεό, ούτε στην άλλη ζωή θα είμαστε μαζί Του.
Αν βλέπαμε πως μας αγαπά ο Χριστός, θα τρελαινόμαστε από τη χαρά μας, θα αφηνόμαστε στα χέρια Του και δε θα μας έμελλε τίποτα.

Όπου αγάπη, εκεί ελευθερία.
Ζώντας μέσα στην αγάπη του Θεού, ζείτε μέσα στην ελευθερία.
Η ψυχή ερωτεύεται το Χριστό, όταν γνωρίζει και εφαρμόζει τις εντολές Του.

Φωτογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου