Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Έκτακτο Παράρτημα: Ανοίξτε τα αυτιά σας

Έκτακτο Παράρτημα: Ανοίξτε τα αυτιά σας: Ο Σεραφείμ των Ελλήνων ομιλεί για την κάρτα του πολίτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου