Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Ορθόδοξα Θέματα: Το ΧΑΡΑΓΜΑ με την παραλαβή της νέας Ταυτότητας στο...

Ορθόδοξα Θέματα: Το ΧΑΡΑΓΜΑ με την παραλαβή της νέας Ταυτότητας στο...: Σημεία των καιρών (4) – Η φυλακή της νέας ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και το ΧΑΡΑΓΜΑ στο DNA.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΦΕΚ ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου