Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Κατάνυξις: "Ζούμε την παρουσία του Ιησού μέσα στο χειρουργείο...

Κατάνυξις: "Ζούμε την παρουσία του Ιησού μέσα στο χειρουργείο...: "Ζούμε την παρουσία του Ιησού μέσα στο χειρουργείο" - Συγκλονιστική μαρτυρία από γιατρό Παναγιώτης Δημακάκος: Ο ομότιμος καθ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου