Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Η 17χρονη Δήμητρα δεν έκανε έκτρωση

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Η 17χρονη Δήμητρα δεν έκανε έκτρωση: vice.com Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους εικοσάχρονους που αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια; Κείμενο: Νατάσσα Μπλάτσιου Φωτ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου