Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Το Φτωχό Ορφανό που έγινε Πατέρας 400 παιδιών

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Το Φτωχό Ορφανό που έγινε Πατέρας 400 παιδιών: Επίσκοπος Λογγίνος: Πατέρας 400 παιδιών! Μία συνέντευξη που αγγίζει την ψυχή! Προσκυνητής Το Ζωντανό Ιστολόγιο     Δεν είν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου