Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ: Εσύ δεν είσαι τυχαίος, μου έλεγε ο σατανάς, εσύ δε...

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ: Εσύ δεν είσαι τυχαίος, μου έλεγε ο σατανάς, εσύ δε...: Διηγήθηκε Γέρων: «Κάποτε ήρθαν και με προσκύνησαν τα δαιμόνια, ενώ έψελνα το Χερουβικό και είχα φθάσει στο «καί τῇ ζωοποιῷ Τριάδι». Έρχοντ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου