Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Ορθόδοξα Θέματα: Μετανοήστε, γιατί τα σύννεφα της οργής του Θεούς σ...

Ορθόδοξα Θέματα: Μετανοήστε, γιατί τα σύννεφα της οργής του Θεούς σ...:  ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Οσίας Σοφίας Κλεισούρας  -Η Παναγία κλαίει, κάθε μέρα κλαίει. Λέει στον Υιό της: Υιέ μου και Θεέ μου, δώσε στον κόσμο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου