Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Βλασία Μιχαηλίδου – Τριπολιτάκη, Η ζωή στην Εντατι...

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Βλασία Μιχαηλίδου – Τριπολιτάκη, Η ζωή στην Εντατι...: Υποστηρίζοντας ένα «κακό παιδί» Γιώργης Καλογεράκης Συγγραφέας – Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής Ρέθεμνος   Βιώνουμε, χωρίς αμφιβο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου