Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Το άφθαρτο λείψανο της Αγίας Χριστίνας

Προσκυνητής: Το άφθαρτο λείψανο της Αγίας Χριστίνας: Η Αγία μεγαλομάρτυς Χριστίνα, καταγόταν από την Τύρο της Συρίας και ήταν κόρη του στρατηγού Ουρβανού (περί το 200). Ο πατέρας της, της έ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου