Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Αγιορείτηκες στιγμές - Athonite moments

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου