Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Τι προεικονίζει το «Μέγα σημείο», που είδε ο Άγιος...

Έκτακτο Παράρτημα: Τι προεικονίζει το «Μέγα σημείο», που είδε ο Άγιος...: Το Μέγα σημείο που είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής, προεικόνιζε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου