Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

Άγιος Πορφύριος: «Πολλές φορές… αισθάνομαι πολύ τη...

Έκτακτο Παράρτημα: Άγιος Πορφύριος: «Πολλές φορές… αισθάνομαι πολύ τη...: …Πολλές φορές παλαιότερα, αλλά και τώρα, «πετάω» στο Άγιον Όρος πάνω από τον Άθωνα και προσεύχομαι μαζί με τους αγιορείτες πατέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου