Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική θεραπευτική: «Περί πνευματικῆς ἀναισθησίας» μέρος γ΄

Ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική θεραπευτική: «Περί πνευματικῆς ἀναισθησίας» μέρος γ΄: ΟΜΙΛΙΑ 1η π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου “ Λόγοι Ἀφυπνίσεως” Ἀναισθησία: μία βαρύτατη νόσος. Τί εἶναι αὐτή ἡ πνευματική ἀνα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου