Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Ένας άγιος εντυπωσιακά άφθαρτος

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Ένας άγιος εντυπωσιακά άφθαρτος: Η αφθαρσία των αγίων έχει γίνει αντικείμενο σεβασμού & θαυμασμού από τους πιστούς και διαφωνίας από τους "αμφισβητίες", που φ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου