Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Ένα σενάριο…. «πολιτειακής ανωμαλίας» !!!

(Ε)ΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (Λ)ΑΕ: Ένα σενάριο…. «πολιτειακής ανωμαλίας» !!!: Κρυφά γκάλοπ δείχνουν την αποχή να ’χει "κλειδώσει" πάνω από το 42%. Τι προβλέπει το Σύνταγμα; Όταν το 50% συν ένα του εκλογ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου