Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Έκτακτο Παράρτημα: Η αποστασία, προστάδιο της ελεύσεως του Αντιχρίστο...

Έκτακτο Παράρτημα: Η αποστασία, προστάδιο της ελεύσεως του Αντιχρίστο...: ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΙΑΝΙΝΩΦ Ο αντίχριστος θα έλθει στον καιρό του – την εποχή που θα του καθορισθεί. Θα προηγηθεί μια γενική αποστασ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου