Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

Το Άκτιστο θείο φως και οι τρόποι θεωρίας του ~ Αρ...

Έκτακτο Παράρτημα: Το Άκτιστο θείο φως και οι τρόποι θεωρίας του ~ Αρ...: Ο Θεός, όντας φως στο οποίο «σκοτία οὐκ ἔστιν οὐδεμία», εμφανίζεται πάντοτε στο φως και ως φως. Το άκτιστο φως είναι ως προς την φ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου